" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Monday, October 9, 2017

ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವ
ಎಡನೀರು :ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಡನೀರಿ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ಮತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಾಲಾ ಕಲೋ ತ್ಸ್ ವವು ನಡೆಯಿತು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯವರಾದ ಶಾರದಾ ಅಡೆಕೋಡ್ಲು  ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು . ನಂತರ ಭಾವಗೀತೆ ,ಗಾನ ಮೇಳ,ಮಿಮಿಕ್ರಿ ,ಒಪ್ಪನ ,ಸಂಘ ಗಾನ ,ನಾಟಕಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು .ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು .


No comments:

Post a Comment