" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Sunday, June 4, 2017

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ A+ ಗ್ರೇಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ದುರ್ಗಾ ಸಿ.ಎಚ್.

ಎಡನೀರು: 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ A+ ಗ್ರೇಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ಹೈಯರ್    ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ  ದುರ್ಗಾ ಸಿ.ಎಚ್.ಇವಳು ದೀಪಕುಮಾರ.ಪಿ. ಹಾಗು ಸರೋಜಿನಿ ಸಿ.ಎಚ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ.

No comments:

Post a Comment