" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Friday, June 26, 2015

ರಕ್ಷಕ -ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ (P.T.A) ದ ಸಭೆ

16-06-2015 ನೇ  ಮ೦ಗಳವಾರದoದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ -ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ (P.T.A) ದ ಈ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಜರಗಿತು. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ  A+ ಪಡೆದ  ಕು.ಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ಒoಭತ್ತು  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ A+ ಪಡೆದ  ವಿಶಾಖ್  ಇವರನ್ನು  ಶಾಲಾವತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.. ಈ  ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ರಕ್ಷಕ -ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಠಾಳಿ  ಹಾಗೂ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜ ಎಸ್ . ಭಟ್  ರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹನ್ನೆರಡು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೋಪೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.  ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಡಕೊಡ್ಲುರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಕೋರಿದರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ರವರು  ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

.

No comments:

Post a Comment