" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Friday, October 10, 2014

Standard Ten Enrichment Programme held on 10-10-2014

ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ " ಮೋಟಿವೇಷನ್" ತರಗತಿಯನ್ನು ದಿನಾoಕ 10/10/14 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನುರಿತ  ಅದ್ಯಾಪಿಕೆಯರಾದ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾOತಾಕುಮಾರಿ ( H.S.A., G.H.S.S. Kumbla), ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ (H.S.A.,G.H.S.S.Chandragiri) ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯರಾದ  ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ , ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬರಾದ  ಶ್ರೀಮತಿ  ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯವರು ವಂದಿಸಿದರು.


                                      


No comments:

Post a Comment