" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Sunday, October 18, 2015

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಮೇಳಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ  ವಿವಿಧ  ಮೇಳಗಳು  ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಟೋಬರ್  7ರಂದು ಜರಗಿತು . ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾರದ ಎಡೆಕೋಡ್ಲು ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.No comments:

Post a Comment