" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Wednesday, August 27, 2014

independence day


ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

1.ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
2.ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆ
3. ಭಾಷಣ
ಸ್ಪರ್ಧಾವಿಜೇತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು .

No comments:

Post a Comment